Chính sách đổi hàng, trả hàng, hoàn tiền

2020-06-28 00:09:08

1. Việc Hủy đơn hàng:
Trước khi hàng được giao, đơn hàng đã đặt có thể được hủy. Khách hàng vui lòng gọi đến số Hotline 028 7770 4567 để hủy đơn hàng.

2. Việc đổi hàng, trả hàng, hoàn tiền:

(Không áp dụng cho hàng Khuyến Mãi).
Sau khi mua hàng và nhận được hàng, Khách hàng có thể đổi hàng trong vòng 03 ngày sau khi nhận được hàng. Trường hợp Khách hàng muốn đổi hàng, vui lòng không mở bao bì hoặc niêm phong hàng hóa, và gọi số Hotline 028 7770 4567 hoặc Fax (028) 62999708 hoặc email

1. Việc Hủy đơn hàng:
Trước khi hàng được giao, đơn hàng đã đặt có thể được hủy. Khách hàng vui lòng gọi đến số Hotline 028 7770 4567 để hủy đơn hàng.

2. Việc đổi hàng, trả hàng, hoàn tiền:

(Không áp dụng cho hàng Khuyến Mãi).


Sau khi mua hàng và nhận được hàng, Khách hàng có thể đổi hàng trong vòng 03 ngày sau khi nhận được hàng. Trường hợp Khách hàng muốn đổi hàng, vui lòng không mở bao bì hoặc niêm phong hàng hóa, và gọi số Hotline 028 7770 4567 hoặc Fax (028) 62999708 hoặc email Foodzone.vn để đổi hàng;

Việc Trả hàng có thể được thực hiện trong vòng 03 ngày kể từ khi Khách hàng nhận hàng. Vui lòng không mở bao bì hàng hóa hoặc niêm phong của hàng muốn trả. Trường hợp quý khách mua hàng có sản phẩm khuyến mãi kèm theo, hàng khuyến mãi cần được trả cùng với hàng mua.

Chi phí vận chuyển/giao nhận liên quan đến đổi/trả hàng sẽ do Foodzone.vn chịu, nếu việc đổi/trả hàng do lỗi của Foodzone.vn; trường hợp việc đổi trả do ý muốn chủ quan của khách hàng, thì Khách hàng sẽ chịu phí vận chuyển/giao nhận. Địa chỉ nhận hàng đổi trả như sau:

   Công ty TNHH Thương Mại Sim Ba
   R1-08-03, Tòa nhà EverRich,
   Số 968 Ba Tháng Hai, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM.


3. Hoàn tiền:
Foodzone.vn cam kết sẽ hoàn tiền cho Khách hàng trong vòng 03 ngày sau khi nhận được và xác nhận tình trạng của hàng đổi trả.

4. Việc Khiếu nại chất lượng hàng hóa:
Trường hợp Khách hàng có khiếu nại về chất lượng hàng hóa, vui lòng gọi số Hotline 028 7770 4567 hoặc Fax (028) 62 999 708) trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được hàng. Foodzone.vn sẽ liên lạc ngay với khách hàng để giải quyết các khiếu nại.